Objednávky

Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf výzva na predloženie ponúk
pdf SO-09 TS
pdf SO-10 TS
pdf KROS SO-09
pdf KROS SO-10
Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z.