Zmluvy

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 25/005/21
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 25/005/21
pdf Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 25/005/21
GDPR
Ochrana osobných údajov
docx Zmluva o spracúvaní osobných údajov - spoločný stavebný úrad
pdf Zmluva Co
KULTMINOR
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č. 20-120-01452
pdf Zmluva časť 1
pdf Zmluva čast 2
pdf Zmluva čast 3
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
poskytovanej v súlade s § 13a nasl. zákona č. 523/2004 Z.z.
pdf Zmluva
SODB
Zmluva
pdf Zmluva o výpožičke
pdf dodací list
doc Dodatok
Dohoda č 20/29/54X/7
Projekt ´´Pracuj a zmeň svoj život,,
pdf Dohoda časť 1
pdf Dohoda čast 2
pdf Dohoda čast 3
Zmluva o NFP -Z31107ABK5
Wifi pre teba
pdf Zmluva NFP čast 1
pdf Zmluva NFP časť 2
pdf Zmluva NFP časť 3
pdf Zmluva NFP čast 4
pdf Zmluva NFP čast 5
pdf Zmluva NFP čast 6
pdf Zmluva NFP príloha
pdf Zmluva NFP príloha
Zmluva o terminovanom úvere 25/007/20
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o terminovanom úvere 25/007/20
Zmluva o dielo
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o dielo
Zmluva o grantovom účte
Zmluva o grantovom účte
pdf Zmluva o grantovom účte
Zmluva o dielo
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o dielo
Zmluva o bežnom účte
Obecná bytovka 0003
pdf Zmluva o bežnom účte
Zmluva o terminovanom úvere 25/013/19
Rekonštrukcia spevnených plôch v areáli KD
pdf Zmluva o terminovanom úvere 25/013/19
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf zmluva o aktualizácii programov
pdf zmluva o aktualizácii programov
pdf zmluva o aktualizácii programov
pdf zmluva o aktualizácii programov
pdf zmluva o aktualizácii programov
pdf zmluva o aktualizácii programov
pdf zmluva o aktualizácii programov
pdf zmluva o aktualizácii programov
pdf zmluva o aktualizácii programov
pdf zmluva o aktualizácii programov
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
jpg Kúpna zmluva N 120/2016
jpg Kúpna zmluva N 120/2016
jpg Kúpna zmluva N 120/2016
jpg Kúpna zmluva N 120/2016
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
jpg Zmluva o Municipálnom úvere č. 25/009/15
jpg Zmluva o Municipálnom úvere č. 25/009/15
jpg Zmluva o Municipálnom úvere č. 25/009/15
jpg Zmluva o Municipálnom úvere č. 25/009/15
jpg Zmluva o Municipálnom úvere č. 25/009/15
jpg Zmluva o Municipálnom úvere č. 25/009/15
jpg Zmluva o Municipálnom úvere č. 25/009/15
jpg Zmluva o Municipálnom úvere č. 25/009/15
jpg Zmluva o Municipálnom úvere č. 25/009/15
pdf Zmluva o Municipálnom úvere č. 25/009/15
Kamerový systém
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
jpg Mandátna zmluva Ing.Kolimárová
jpg Mandátna zmluva Ing.Kolimárová
jpg Mandátna zmluva Ing.Kolimárová
jpg Mandátna zmluva Ing.Kolimárová
jpg Zmluva o dielo Compact s.r.o
jpg Zmluva o dielo Compact s.r.o
jpg Zmluva o dielo Compact s.r.o
jpg Zmluva o dielo Compact s.r.o
jpg Zmluva o dielo Compact s.r.o
jpg Zmluva o dielo Compact s.r.o
jpg Mandátna zmluva Simpakt
jpg Mandátna zmluva Simpakt
jpg Zmluva o dielo Ing. Huťka
jpg Zmluva o dielo Ing. Huťka
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
JPG Zmluva o dielo na realizáciu stavby
JPG Zmluva o dielo na realizáciu stavby
JPG Zmluva o dielo na realizáciu stavby
JPG Zmluva o dielo na realizáciu stavby
JPG Zmluva o dielo na realizáciu stavby
JPG Zmluva o dielo na realizáciu stavby
JPG Zmluva o dielo na realizáciu stavby
JPG Zmluva o dielo na realizáciu stavby
JPG Zmluva o dielo na realizáciu stavby
JPG Zmluva o dielo na realizáciu stavby
JPG Zmluva o dielo na realizáciu stavby
JPG Zmluva o dielo na realizáciu stavby
JPG Zmluva o dielo na realizáciu stavby
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Kúpna zmluva
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
JPG Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
JPG Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
JPG Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
JPG Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
JPG Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
JPG Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
JPG Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
JPG Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
JPG Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
JPG Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
bmp Zmluva o Municipálnom úvere Dodatok č.1
bmp Zmluva o Municipálnom úvere Dodatok č.1
jpg Zmluva o úvere dodatok č.2
jpg Zmluva o úvere dodatok č.2
Zmluva o dielu - projektant
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
JPG Zmluva o dielo projektant
JPG Zmluva o dielo projektant
JPG Zmluva o dielo projektant
JPG Zmluva o dielo projektant
jpg Dodatok k zmluve o dielo
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
JPG Zmluva o dielo projekt manažér
JPG Zmluva o dielo projekt manažér
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
JPG Mandátna zmluva
JPG Mandátna zmluva
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Zmluva CO
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zmluva CO