Samospráva


Zvětšit mapu
Obecný úrad

Mierová 67, Kalonda
Rapovce
985 31

IČO: 00649121, DIČ:2021097254
IBAN:SK9256000000006049343001
Tel:
047 / 439 81 08
Mobil: 0905 234 936
Email:
obeckalonda@gmail.com
Okres:
Lučenec
Starostka: 
Réka Papp
Zástupca starostky:

Peter Ceman
Poslanci OZ:
Erika Vitovská
Mária Teleková
Miroslav Cako
Erika Fiľková
Kontrolór obce: PhDr.Martin Miadok
Účtovníčka: Melinda Šťavinová