Obec Kalonda - Okres Lučenec | Dokumenty

Dokumenty

Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zámenná zmluva
pdf Zámenná zmluva
pdf Zámenná zmluva
pdf Zámenná zmluva
Mandátna zmluva
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Mandátna zmluva
pdf Mandátna zmluva
pdf Mandátna zmluva
pdf Mandátna zmluva
Plán zberu TKO a SZ v roku 2018
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
xlsx Plán zberu TKO a SZ v obci
Zmluva o dielo č. 16112017
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
jpg Zmluva o dielo č. 16112017/4
jpg Zmluva o dielo č. 16112017/4
jpg Zmluva o dielo č. 16112017/4
jpg Zmluva o dielo č. 16112017/4
jpg Zmluva o dielo č. 16112017/4
jpg Zmluva o dielo č. 16112017/4
jpg Zmluva o dielo č. 16112017/4
jpg Zmluva o dielo č. 16112017/4
jpg Zmluva o dielo č. 16112017/4
jpg Zmluva o dielo č. 16112017/4
jpg Zmluva o dielo č. 16112017/4
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Rekonštrukcia Domu smútku
pdf Výzva na predloženie cenovej ponuky
pdf Výkaz, výmer
pdf Výkaz, výmer
pdf Výkaz, výmer
pdf Výkaz, výmer
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Poipeľské regionálne centrum
pdf Výzva na predloženie cenovej ponuky
xlsx Výkaz, výmer
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
Pagliára - Sicília
Dohoda o partnerskej spolupráci - Együttűmködési partnerszerződés 2016.4.24
pdf Správa - Beszámoló
pdf Správa - Beszámoló
Zápisnice OZ Kalonda
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
docx Zápisnica zo dňa 29.3.2017
docx Zápisnica zo dňa 22.6.2017
docx Zápisnica zo dňa 21.9.2017
docx Zápisnica zo dňa 27.11.2017
docx Zápisnica zo dňa 9.2.2018
docx Zápisnica zo dňa 19.4.2018
docx Zápisnica zo dňa 9.5.2018
docx Zápisnica zo dňa 20.6.2018
Povinné zverejňovanie
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc záverečný účet obce 2011
xls programové rozpočtovanie 2012 - 2014
xls programové rozpočtovanie 2013 - 2015
doc Záverečný účet obce 2012
xls Programový rozpočet 2014-2016
doc Záverečný účet 2013
doc Záverečný účet 2014
xls Rozpočet obce na r. 2015-2017
doc VZN o poskytovaní služieb v podmienkach obce s dodatkami
docx VZN o držaní a vodení psov
xls Rozpočet obce 2016 - 2018
doc Záverečný účet 2015
xlsx Rozpočet obce 2017-2019
doc VZN o dani z nehnuteľnosti č.1/2017
docx VZN obce Kalonda č. 1/2018
xlsx Rozpočet obce 2018-2020
doc Záverečný účet 2016
doc záverečný účet 2017