Aktuality

Wifi pre teba

Oznámenie o realizácii projektu Názov projektu: Wifi pre Teba – obec Kalonda ITMS2014+: 311071ABK5 Operačný program: Integrovaná infraštruktúra Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN Prijímateľ: Obec Kalonda, Mierová 67, 985 31 Kalonda Miesto realizácie: Obec Kalonda Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 € Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Bod 1 Park - Externý AP (48.25936, 19.66026) Bod 2 Kamerový stĺp 1- Externý AP (48.25799, 19.65747) Bod 3 Kamerový stĺp 2- Externý AP (48.25706, 19.65452) Bod 4 Stĺp 1- Externý AP (48.25747, 19.65585) Bod 5 Kultúrny dom -Externý AP (48.25832, 19.65667) Bod 6 Kamerový stĺp 3- Externý AP (48.25937, 19.65516) Bod 7 Kamerový stĺp 4- Externý AP (48.26063, 19.65573) Bod 8 Kamerový stĺp 5- Externý AP (48.262, 19.6549) Bod 9 Stĺp 2- Externý AP (48.25859, 19.65938) Bod 10 Stĺp 3- Externý AP (48.26146, 19.65524) Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 18.5.2020. Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk Riadiaci orgán: www.mindop.sk Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk
fotka k clanku