Aktuality

Nariadenie vlády – obmedzenia počas Veľkonočných sviatkov 2020

Nariadenie vlády – obmedzenia počas Veľkonočných sviatkov 2020 OD 08. APRÍLA 2020 0.00 HOD. DO 13. APRÍLA 2020 23.59 BOL NÚDZOVÝ STAV ROZŠÍRENÝ OBMEDZENÍM SLOBODY POHYBU A POBYTU ZÁKAZOM VYCHÁDZANIA, S VÝNIMKOU 1. cesty do a zo zamestnania a cesty na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, 2. cesty v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt), 3. cesty za účelom obstarania nevyhnutých základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta, 4. cesty do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným, 5. pobytu v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, 6. cesty na pohreb blízkej osoby, 7. cesty za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta. ZAKAZUJE SA UPLATŇOVANIE PRÁVA POKOJNE SA ZHROMAŽĎOVAŤ S VÝNIMKOU OSOB ŽIJÚCICH V SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI.