Aktuality

Voľby prezidenta SR
V prílohe sú uvedené informácie pre voliča k voľbám prezidenta SR, ktoré sa konajú 16.3.2019 od 7.00 do 22.00 hod. /prípadne II.kolo 30.3.2019/

Adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacích preukazov:
obeckalonda@gmail.com

Szlovák Köztársaság elnökének választása
Tájekoztató a válsztópolgárok részére. A választások 2019.3.16-án 7.00- 22.00 óráig tartanak /avagy a II. forduló 2019.3.30-án/.

A választói igazolvány kiadása: kérvények kézbesítésére szolgáló elektronikus (e-mail) cím:
obeckalonda@gmail.com

Voľby prezidenta SR
Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR v roku 2019

Pozvánka

P O Z V Á N K A – M E G H Í V Ó
na ustanovujúce zasadnutie Obecného

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Zverejňujeme výsledky volieb poslancov OZ a starostu obce z 10.11.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
OBEC KALONDA
--------------------------------------------------------------------------------------


ZVEREJNENIE POČTU OBYVYTEĽOV PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Obec Kalonda v súlade s § 171 ods.9 a

Správa - beszámoló ROIS
The project «Sharing experiences for greater European Citizenship»was funded with the support of the European Union under the Programme

[1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6      »      [6]