Aktuality

Harmonogram vývozu na biologicky rozložiteľný odpad v roku 2019
Harmonogram vývozu na biologicky rozložiteľný odpad v roku 2019:

4.júna 18.júna 2.júla 16.júla 30.júla
13.augusta 27.augusta 10.septembra 24.septembra -

www.kalonda.ocu.sk

A kerti és háztartási hulladék elszállítási ideje 2019-ben:

Június 4. Június 18. Július 2. Július

HOLLÓKŐ- Az örökségünket örökül hagyni
HOLLÓKŐ- Az örökségünket örökül hagyni

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov
Obec Kalonda v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona číslo 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

Pozvánka

P O Z V Á N K A – M E G H Í V Ó
na ustanovujúce zasadnutie Obecného

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Zverejňujeme výsledky volieb poslancov OZ a starostu obce z 10.11.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
OBEC KALONDA
--------------------------------------------------------------------------------------


ZVEREJNENIE POČTU OBYVYTEĽOV PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Obec Kalonda v súlade s § 171 ods.9 a

Správa - beszámoló ROIS
The project «Sharing experiences for greater European Citizenship»was funded with the support of the European Union under the Programme

[1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6      »      [6]