Aktuality

Pozvánka

P O Z V Á N K A – M E G H Í V Ó
na ustanovujúce zasadnutie Obecného

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Zverejňujeme výsledky volieb poslancov OZ a starostu obce z 10.11.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
OBEC KALONDA
--------------------------------------------------------------------------------------


ZVEREJNENIE POČTU OBYVYTEĽOV PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Obec Kalonda v súlade s § 171 ods.9 a

Správa - beszámoló ROIS
The project «Sharing experiences for greater European Citizenship»was funded with the support of the European Union under the Programme

Zverejňovanie zámeru zámeny
Zámer zámeny nehnuteľného majetku obce

Správa - Beszámoló HOLLÓKŐ
A « „A világ Öröksége, az Örökség világa” 30 – Európai Örökségek a 60 éves Unióért» projektet az Európai

Správa - beszámoló Herencsény
A «15. évfordulós testvértelepülési találkozó a X. „Palóc» projektet az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében

2.

[1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6      »      [6]