Aktuality

Pozvánka-meghívó
P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kalonde konaného dňa 10.3.2020 o 15,30 hod.

Informácia o úrovni triedenia komunálnych odpadov
Obec Kalonda v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona číslo 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje, že za rok 2018 bolo v obci vytriedených 31,66 % komunálnych odpadov.

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a

Dôležité upozornenie k miestnym daniam a poplatkom
Dôležité upozornenie k miestnym daniam a poplatkom

Obec Kalonda upozorňuje svojich obyvateľov na povinnosť v zmysle VZN č. 1/2020

Elektronická adresa pre voľbu poštou - Voľby do NR SR 2020
Elektronická adresa pre voľbu poštou je
obeckalonda@gmail.com

Projekt “Slovak - Roma – Hungarian Tolerance 2019” financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov
Projekt “Slovak - Roma – Hungarian Tolerance 2019” financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov

Projekt “Spoločná história Židov, Slovákov, Maďarov a ostatných národov Európy 1920 – 2020” financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov
Projekt “Spoločná história Židov, Slovákov, Maďarov a ostatných národov Európy 1920 – 2020” financovala Európska únia v rámci programu

[1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6      »      [6]