Aktuality

Projekt “Slovak - Roma – Hungarian Tolerance 2019” financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov
Projekt “Slovak - Roma – Hungarian Tolerance 2019” financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov

Projekt “Spoločná história Židov, Slovákov, Maďarov a ostatných národov Európy 1920 – 2020” financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov
Projekt “Spoločná história Židov, Slovákov, Maďarov a ostatných národov Európy 1920 – 2020” financovala Európska únia v rámci programu

Harmonogram vývozu na biologicky rozložiteľný odpad v roku 2019
Harmonogram vývozu na biologicky rozložiteľný odpad v roku 2019:

4.júna 18.júna 2.júla 16.júla 30.júla
13.augusta 27.augusta 10.septembra 24.septembra -

www.kalonda.ocu.sk

A kerti és háztartási hulladék elszállítási ideje 2019-ben:

Június 4. Június 18. Július 2. Július

HOLLÓKŐ- Az örökségünket örökül hagyni
HOLLÓKŐ- Az örökségünket örökül hagyni

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov
Obec Kalonda v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona číslo 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

Voľby do EP
Oznámenie

Voľby prezidenta SR
KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

[1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6      »      [6]