Aktuality

Oznámenie
OZNÁMENIE

Obecný úrad v Kalonde Vám oznamuje,
že z dôvodu pokynov Hlavného hygienika SR,
od 16.3.2020, až do odvolania ruší úradné hodiny

Usmernenie hlavneho hygienika Slovenskej republiky v suvislosti s ochorenim COVID-19 sposobenym koronavirusom SARS-CoV-2
smernenie
Usmernenie
hlavneho hygienika Slovenskej republiky v suvislosti
s ochorenim COVID-19 sposobenym koronavirusom SARS-CoV-2

Obecný vodovod
Upozornenie
Vzhľadom na situáciu s Coronavírusom Vás upozorňujeme, že pitná voda je podľa
Potravinového kódexu potravina a je potrebné pri styku s pitnou

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?
V oddieli dokumenty zverejňujeme verejné vyhlášky ÚVZ SR k zákazu ver. podujatí a izolácii v dom. prostredí

Pozvánka-meghívó
P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kalonde konaného dňa 10.3.2020 o 15,30 hod.

Informácia o úrovni triedenia komunálnych odpadov
Obec Kalonda v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona číslo 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje, že za rok 2018 bolo v obci vytriedených 31,66 % komunálnych odpadov.

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a

[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [6]