Aktuality

Sčítanie obyvateľov 2021
Do online samosčítania sa zapojilo 86 %
obyvateľov
Skončila sa jedna z najdôležitejších etáp elektronického sčítania
obyvateľov.

Sčítanie obyvateľov 2021
Zákonnú povinnosť sčítať sa elektronicky si
splnilo 81 % obyvateľov

Sčítanie obyvateľov 2021
Tlačová správa
Bratislava, 08.03.2021

Elektronické sčítanie obyvateľov pokračuje a po
treťom týždni je elektronicky sčítaných viac ako
polovica obyvateľov.

Sčítanie obyvateľov 2021
Tlačová správa
Bratislava, 22.2.2021

Na Slovensku prebieha elektronické sčítanie
obyvateľov. Po prvom týždni takmer dva milióny
sčítaných

Sčítanie obyvateľov 2021

Tlačová správa
Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021, kedy sa budú môcť obyvatelia sčítať sami alebo prostredníctvom svojich blízkych cez elektronický formulár na stránke www.scitanie.sk v pohodlí a v bezpečí svojich domovov.

Posúva sa termín asistovaného sčítania pre obyvateľov, ktorí sa nevedia sčítať sami alebo s pomocou svojich blízkych. Títo obyvatelia sa budú môcť sčítať na kontaktných miestach zriadených obcou, kde ich sčíta stacionárny asistent (SA) alebo budú môcť telefonicky požiadať o mobilného asistenta (MA),

ktorí ich navštívi doma a sčíta ich. Asistované sčítanie prostredníctvom SA a MA začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.

Wifi pre teba
WIFI pre teba

1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [6]